B11B670
\20,320


Ju 52-3m

EAAC.1 Toucan
EGT 1/64 Bearn
E"Indochina, 1950"